Trvalka sezóny
2021 Penstemon (Dračík)

Dračíky, oblíbené pro své bohaté kvetení, tvoří početnou skupinu zahradních trvalek. Původní druhy (v přírodě je jich okolo 270) pěstované v kultuře pochází z různých biotopů Sev. Ameriky, jako jsou travnaté prérie, světlé lesy, ale také polopouště i alpinské polohy. Rozmanitost pěstovaných dračíků se snahami zahradních šlechtitelů rozrostla od druhé pol. 19. stol. o řadu nových kultivarů.


Habitem se jedná o nízké až středně vzrůstné vytrvalé byliny nebo polo-stálezelené keříky se vstřícně nebo přeslenitě uspořádanými, obvykle podlouhlými listy. Nápadné různobarevné květy (jejichž typický trubkovitě nálevkovitý tvar napovídá, že rod je řazen, podobně jako naše náprstníky, do čeledi krtičníkovitých – Scrophulariaceae) jsou uspořádány v koncových latnatých nebo hroznovitých květenstvích. Barevnost květů se vyznačuje různou směsí bílých, růžových, červených, modrých a fialových odstínů. Kvetení podle druhu probíhá od dubna do září.Dračíky vysazujeme na teplejší, otevřená nebo polostinná stanoviště. Vyhovují jim lehčí, humusem bohaté, u některých druhů alkalické, ale většinou neutrální až slabě kyselé půdy. Jedná se o spíše krátkověké rostliny (3-5let), v našich podmínkách s uspokojivou mrazuvzdorností (v zimách bez sněhové pokrývky chránící rostliny může docházet k jejich vymrzání). Dračíky se poměrně snadno množí výsevem semen, ale zejména kultivary je nutné řízkovat.

V zahradách dračíky nachází různé uplatnění. V klasických záhonech vyplní prostor mezi vysokými trvalkami, kam dobře zapadnou středně vzrůstné druhy. Zde nejvíce vynikají hybridní kultivary s velkými květenstvími např. ‘Andenken an Friedrich Hahn’, ‘Schoenholzeri’, ‘Rubicunda’, ‘Thorn’, ‘Evelyn’, ‘Hidcote Pink’, pocházejících z křížení P. hartwegii s P. cobaea a P. campanulatus. Další skupina, spíše nižších kultivarů, pak pochází od P. barbatus (např. série Pinacolada) a P. heterophyllus (např. ‘Blue Gem’, ‘Haevenly Blue’) nebo P. x mexicali. Do přírodních partií zahrad lépe zapadnou pův. druhy, např. P. digitalis (‘Husker Red’), P. grandiflorus (‘War Axe’), P. ovatus, P. smallii, P. spectabilis, P. serrulatus, P. strictus, P. virgatus. Polštářovitě rostoucí druhy jako např. P. hirsutus ‘Pygmaeus’, P. pinifolius, lze vysazovat do skalek nebo suchých zídek.Aktuální akce